top of page
A bay-storm-20-02-21-161-juni-fullres.ti

Et liv med lys

MØD ASGER BAY CHRISTIANSEN

- Mit liv med lys tog officielt sin begyndelse midt i ungdomsoprøret, i 1969. Det blev til et studie i lys og arkitektur (og mennesker), og siden et studie i indeklima-problematikker, idet jeg som ung ikke troede, at man kunne ernære sig med lysopgaver hele livet. Det viste sig heldigvis at være forkert.

Jeg dimitterede fra Afd. For Byggeteknik i 1977 med titlen cand.arch., men blev faktisk selvstændig allerede i 1972, og har været det siden. Herfra har jeg haft en lang og indholdsrig karriere i erhvervslivet, hvor jeg har udnyttet de mange gode muligheder for at lave noget godt, man har, når man er selvstændig.

Samtidig har jeg, i samarbejde med to overlæger og en optometrist, udført seriøs og internationalt godkendt forskning om synets reaktion på forskellige lyskilders lys.

Jeg har belyst rigtig mange spændende projekter i Danmark i næsten alle brancher og byggerier. Se evt. mit CV.

Firmaet endte skidt i en situation med en bank og Finanskrisen, men nu, hvor dette er overstået, kan jeg ikke lade være med smilende at synes, det er sjovt, som 70-årig at ”starte forfra” - eller er det bagfra? - fra en tegnestue på 5m2 i Roskilde. Jeg tilbyder min viden og alle de erfaringer, jeg har høstet siden 1972, fordi jeg stadig tror på vigtigheden af human belysning - og så selvfølgelig fordi jeg synes det er sjovt. -

Det er i kontrasterne, i mødet mellem lys og mørke, at vores verden bliver bragt til

live

Forsknings

Human Belysning

KLASSENS FRÆKKE DRENG

Human belysning tager udgangspunkt i øjet og hjernens behov, set fra et nøgternt videnskabeligt synspunkt. Det er på den måde fuldkommen uafhængigt af økonomiske interesser og moderigtige tendenser - i modsætning til størstedelen af konventionel belysning – og bliver måske af netop denne grund, af og til udnævnt til klassens frække dreng. 

Vejen til lyset

MENTORER OG INSPIRATORER

- De mennesker, der har haft størst indflydelse på mig og mit valg af lyset, er Sophus Frandsen, arkitekt og docent ved Belysningslaboratoriet, Arkitektskolen, der via sin enkle undervisningsmåde, lod os opleve og forstå lys og lysets væsen på egen hånd, med ham som kyndig mentor Oplevelsen / perceptionen og teorien var hans styrke. Han udformede den kendte Standard DS 700.

Mogens Voltelen, der er generationen før Sophus, har nok været dén, der har sat mest præg på min udvikling til at være formidler, problemløser og armaturfremstiller.

-At få omsat al teorien til virkelighed. Mogens var en elskelig ældre herre, der sprang op på talerstolen i tide og utide og buldrede det gode budskab om godt lys til mennesker ud, med fagter og stor entusiasme. Det var godt og inspirerende at overvære som ung.

Jeg var meget interesseret i hvorfor, så mange ikke kunne lide lyset fra lysstofrør, så jeg spurgte så meget, at Sophus til sidst sagde: "Gå dog over på Rigshospitalets øjenafdeling og spørg!" - han var lidt træt. Det gjorde jeg, og det blev starten på et spændende forløb i samarbejde med naturvidenskab og konkret viden om menneskets fysiologi. Pludselig gav det hele mening og sammenhæng.

Jeg skylder også en stor tak til øjenlæge Niels Bülow, overlæge Claus Johnsen, overlæge Michael Albreck, samt optometrist Henrik Holton. Mit samarbejde med konservator Bent Eshøj, prorektor for Konservatorhøjskolen, Grønningen skærpede min videnskabelige metode yderligere. Det fik mig til stædigt at fastholde en naturvidenskabelig indgangsvinkel til lysspørgsmål. - 

Mere om Asger
bottom of page