top of page
Små justeringer kan gøre en kæmpe forskel for, hvor godt vi

trives

Rådgivning

FÅ RÅD & VEJLEDNING OM BELYSNING

Der er ofte brug for rådgivning om belysning, både privat og i erhverv, fordi vidensniveauet om, hvordan synet virker, ikke er specielt godt udbredt. Ofte er det mindre, men vigtige justeringer, der skal til, for at forbedre situationen væsentligt. Jeg rådgiver gerne private- eller erhvervsmennesker i konkrete situationer.

 

Et rådgivningsforløb starter normalt med et møde og en gennemgang af de konkrete rum, enten i virkeligheden eller på tegning. Ønsker og behov afdækkes. Herefter lægger vi en plan og skitserer løsninger. Hvor det er relevant, udarbejder jeg en belysningsplan. Når de valgte løsninger er godkendt, kan jeg nemt instruere den udførende elektriker. Efter at ændringerne er udført, er det tit fint med et check op af det hele. Ring eller skriv gerne om de opgaver du har, det kan give en større ændring i din hverdag, end du måske tror.

A bay-storm-20-02-21-144-juni-fullres 2.

Rådgivning for private

LYS SKABER HYGGE

Jeg rådgiver ofte private, om lyset i boligen. Det er faktisk de vigtigste rum i vores liv, så her bør vi gøre os umage. Normalt skal der blot den rigtige viden og information til, for at hjemmet kan fremstå harmonisk og hyggeligt.

De fleste vælger, at jeg kommer ud til boligen og bruger 1-2 timer, sammen med familien. Vi går de eksisterende rum og lamper igennem, og godkender eller kasserer nogle af disse. Nogle gange skal de blot flyttes eller afskærmes. Så finder vi de steder og lampetyper, der måske skal suppleres med.

Det skal være dejligt at komme hjem, og det skal være nemt at læse og arbejde, hvor man vil. Det er hele humlen i den humane belysning. 

 

Jeg har mange glade hjem bag mig.

 

Jeg tager kun kr. 800,- plus moms pr. time, og bruger typisk 1-3 timer i alt, alt efter hvor kompliceret opgaven er.

Rådgivning for erhverv

GODT FOR FORRETNINGEN

Jeg rådgiver alle former for arbejdspladser om human belysning - altså belysning, der hjælper og understøtter menneskers mulighed, for at se og arbejde. Lys, som giver trivsel og velvære på arbejdet, og som gør rummene smukke og behagelige at opholde sig i. Når man arbejder i godt lys, kan man arbejde bedre og i længere tid, uden at blive træt. Det er både til glæde for mennesker og forretningen.

Når jeg planlægger et godt belysningsanlæg, tager jeg hensyn til 20 forskellige parametre, lige fra luminansspring, over Kelvingrad, Ra-værdier, blændingsgrad, øjets adaptation, etc. Se evt. mere på lyssyn.dk

De lysanlæg, der skaber human belysning, bruger ikke mere strøm, end andre og dårligere lysanlæg. Så det er jordnær, brugbar og præcis viden, jeg kommer med – og den er ikke dyrere at implementere, tvært imod.

Normalt starter vi over en kop kaffe, hvor vi ser på opgaven og afstemmer vores forventninger til hinanden. Herefter rådgiver jeg for kr. 800,- plus moms i timen, hvor vi vælger frit i de mange lampetyper, der er på markedet, og jeg foreslår placeringen af disse. Hvis lysanlægget allerede er der, kan man vælge at slukke eller dæmpe dette, og så placere godt lys de rigtige steder. Så bruger man dette til arbejdet i hverdagen, og det eksisterende bruger man f.eks. til rengøringslys.

Rådgivning
Før & Efter
bottom of page